Velvet grass / Fløjlsgræs
Project Description

Soft as a summerday…

Painting 7. “Velvet grass”. 50×34 (with frame) Oil on red velvet… just for the sport of it…
I listened to ‘Vivaldi´ “Summer”.
https://www.youtube.com/watch?v=Es9RgQGw3Gk

…….

Blødt som en sommerdag…

Billed nr. 7. “Fløjlsgræs” 50×34 (med ramme) Olie på rødt fløjl… bare for sportens skyld…
Jeg lyttede til ‘Vivaldi´ “Sommer”.
https://www.youtube.com/watch?v=Es9RgQGw3Gk