“Hold on Tight”
Project Description
Some people live life at 200 miles per hour . With an appetite for life, they live out their dreams, always alive, smiling and positive ,,, although they have as many challenges as us others, they smile,,, They may no longer, but sure live more fun 😉
Painting 117. “Hold on Tight” 80×60. Oil on canvas.
I listened to ‘ELO´ “Hold on Tight”.
…..
Nogle mennesker lever livet med 200 km/t. Med appetit på livet lever de deres drømme ud, altid friske, smilende, positive,,, selv om de har lige så mange udfordringer som os andre,,, Livsstykker kalder vi dem, og de lever måske ikke længere, men sjovere 😉
 
Maleri nr. 117. “Hold fast” 80×60. Olie på hørlærred.
Jeg lyttede til ‘ELO´ “Hold on Tight”.